Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister 17-18 maj 2018

Välkommen till en unik certifieringskurs riktad till dig som leverantör av medicinteknik och som i din roll deltar på operationssal och operationsavdelningar.

Under kursen träffar du representanter från såväl Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Swedish Medtech. Alla föreläsarna är specialiserade och arbetar till vardags inom sina respektive undervisningsområden. Du som kursdeltagare får därmed djupgående kunskap om regler och praxis kring vad som gäller för en medicinteknisk representant som arbetar i anslutning till operationsverksamhet.

 Op-sal Undervisning

Under kursen ligger fokus på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men du får även ta del av kunskap om medicinteknikbranschen inklusive centrala frågor som upphandling och samverkan.

Kursen avslutas med ett test som består av en praktisk och en teoretisk del. Med godkänt prov erhåller du ett intyg som visar att du är certifierad.

Kursprogrammet hittar du här >>

Examination Examination_2

Praktisk information

Avgift: 6 950 kr för deltagare från medlemsföretag, 9 200 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Plats: Swedish Medtech, Sveavägen 63, Stockholm samt
Operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Frågor: Kontakta Pernilla Andrée på telefon 08-586 246 17 eller mejl. 

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursdag debiteras fullt pris.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.