Vården, politiken och medicintekniken

I mitten av maj arrangerades Swedish Medtechs stora årsmöteskonferens. Temat för i år var ”vården, politiken och medicintekniken” och mötet samlade närmare 160 deltagare från medlemsföretag, vårdorganisationer, politiken och akademin.

web_002 Grand 2018
Ingrid Heath, Dagens Medicin Agenda

Årets moderator Ingrid Heath, chef för Dagens Medicin Agenda, hälsade alla välkomna till mötet. Hon lämnade över till Maria Östh, vice ordförande för Swedish Medtech, som tillsammans med Peter Simonsbacka, ordförande för Swedish Labtech, inledde med att säga några ord om att våra två föreningar nu går in i ett fördjupat samarbete. Bland annat vill vi samverka i frågor och utmaningar som är gemensamma för våra respektive branschorganisationer, exempelvis upphandling och regelverket.

web_006 Grand 2018
Maria Östh, Swedish Medtech och Peter Simonsbacka, Swedish Labtech

Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand gav publiken en exposé över medicinteknikens möjligheter. Det blev en spännande framtidsspaning där vi bjöds på bland annat tryckt elektronik, robotik, AI och blockchain. Hon avslutade med att konstatera att detta inte är science fiction utan att det här finns tillgängligt redan idag - om vi vill och vågar ta till oss det.

web_010 Grand 2018
Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech

Ragnar Lindblad, Västra Götalandsregionen, hade fått i uppdrag att svara på frågan "vill vi verkligen in i framtiden?". Han inledde med att lyfta den viktiga distinktionen mellan vilja och villig. Man kanske vill genomföra en förändring, men är man villig att göra den? Han berörde även skillnaden mellan att involvera så kallade "early adopters" i ett projekt och de som är mer skeptiska till teknikutvecklingen. Båda grupperna bör man lyssna på, men frågan är vilka man vill ska påverka den stora mittfåran som inte har bestämt sig. 

web_019 Grand 2018
Ragnar Lindblad, Västra Götalandsregionen

Efter pausen fick ta del av Karin Liljelunds erfarenhet som lungcancerpatient och hennes möte med vården. Det var ett starkt och personligt vittnesmål om resan från diagnos och behandlingar till där hon befinner sig idag. Hon uttryckte tacksamhet mot vården och hur hon getts möjlighet att få prova nya terapier för sin sjukdom. Men hon tog även upp de svagheter hon upplevt - bland annat svårigheten att få träffa en och samma läkare under sin behandling och även orimligt långa väntetider på provresultat. 

web_065 Grand 2018
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen

Sedan följde en paneldiskussion ledd av moderator Ingrid Heath. Temat var "Vi tar pulsen på politiken - hur mår vården efter valet? I panelen deltog (från vänster) Vivianne Macdisi, Regionråd (S), Region Uppsala, Robert Winroth, Innovationslandstingsråd (MP), Västerbottens läns landsting, Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting, Anders W Jonsson, Riksdagsledamot (C), Ledamot för Socialutskottet samt  Marie Morell, Regionråd (M), Region Östergötland .     

web_090 Grand 2018

Dagen avslutades med att kora vinnaren för Medtech4Health Innovation Award

De nominerade var Operationskollen – en app som ger personlig information inför operationen. Appen är framtagen i samarbete med ortopedkliniken i Västerås; ePed - ett elektroniskt beslutsstöd för rätt läkemedelsbehandling av barn vid barnläkemedelsgruppen på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Tema Barn och Kvinnor, Karolinska Universitetssjukhuset samt EASY diabetes – ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling framtaget av Lunds universitet Diabetescentrum, Region Skåne, patientföreningar och andra grupper. Vinnaren blev EASY diabetes och priset mottogs av Damon Tojjar som lett gruppen.

web_110 Grand 2018

web_116 Grand 2018

Fotograf: Bosse Johansson

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.