Ny biobanksguide lanserad

Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för landsting/regioner och universitet med medicinsk fakultet. Med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting och i samarbete med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Swedish Labtech och SwedenBio.

Biobank Sveriges roll är bland annat att vidareutveckla en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Swedish Medtech, tillsammans med Lif, ingår i styrgruppen för Biobank Sverige och båda föreningarna har varit aktiva i att ta fram en guide för hur företag kan samarbeta med biobanker i Sverige. I guiden finns bland annat information om de provsamlingar som finns i Sverige, rådande regelverk samt information om hur man som företag kan få tillgång till prover inklusive förslag på avtal.

Läs gärna mer på www.biobanksverige.se och biobanksguiden finns även att ladda ner här: http://biobanksverige.se/ny-biobanksguide-lanserad/logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.