Svensk sjukvård ska komma närmare

Sedan mars 2017 arbetar regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården. Utredningen heter Samordnad utveckling för god och nära vård. Idag överlämnades det andra delbetänkandet till socialminister Annika Strandhäll.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringens hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.