Gemensam färdplan ska vässa Sverige som ledande life science-nation

Regeringens life science-kontor har tagit fram en färdplan för life science som ska ligga till grund för regeringens kommande strategi. Regeringens målsättning är att Sverige ska vara en ledande life science-nation. 

Swedish Medtech är positiva till färdplanen och ser fram emot att arbeta vidare med frågorna!

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida, där finns även färdplanen att ladda ner.logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.