Tydligare ansvar för läkemedel och förbrukningsartiklar

I syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård har nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel  och vissa medicintekniska produkter setts över. Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo lämnade fredagen 11 januari över sitt slutbetänkande till socialminister Annika Strandhäll.

Några exempel av utredningens förslag som särskilt berör förbrukningsartiklar, som är medicintekniska produkter, är att utredningen föreslår att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. Utredningen föreslår därför att staten ska ge landstingen ett särskilt bidrag avsett att stödja en ändamålsenlig användning av nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar.

Förbrukningsartiklar som förskrivs föreslås även undantas mervärdesskatt på motsvarande sätt som läkemedel. Författningsändringarna ska gälla för förbrukningsartiklar som expedieras från och med att lagändringen träder i kraft.

För att förbättra förutsättningarna för ordnat införande av vissa nya medicintekniska produkter föreslås TLV:s uppdrag inom området bli permanent.

Ladda ner och läs slutbetänkandet i sin helhet >>

Ta del av regeringens pressmeddelande >>


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.