Swedish Medtechs inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Vi har nu lämnat in vårt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition, som är planerad att komma hösten 2020. Förslagen har tagits fram i samarbete med Swedish Medtechs fokusgrupp Innovation & tillväxt.

Inspelet innehåller förslag som syftar till att stärka förutsättningar för en god forsknings- och innovationssamverkan mellan företag, vård och universitet och högskolor. För att åstadkomma det lyfts särskilt förslag inom mobilitet, hälsodata, incitamentsstrukturer för universiteten och högskolorna, men även satsningar på strategiska innovationsprogram, kliniska studier, specifika satsningar på små- och medelstora företag samt ett program för explorativ samverkansforskning inom Life Science. Vi betonar också vikten av kompetensförsörjning och jämställdhet.

Här kan ni ladda ner och läsa vårt inspel i sin helhet >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.