En dag om infektionsprevention före, under och efter operation

Mer än 120 gäster från vård och företag kom den 5 november till seminariedagen som var ett samarbete mellan Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen, Swedish Medtech och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet: att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaresistens.

Ladda ner och läs Malin Hollmarks rapport från dagen:

Framsida rapport_liten bild

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.