Medtechpodden pratar värdebaserad vård

Värdebaserad vård är en metod som gått från hyllad till att bli djupt kritiserad i Sverige. Tre stora sjukhus i Sverige har på olika sätt försökt använda metoden i sitt arbete. Men går det att använda ett system som bara tittar på ekonomiska faktorer när vi vill att det är vårdbehoven som styr? Är vi patienter alltid rationella i våra val av vård och går vi att mäta? Lyssna till Hans Winberg, generalsekreterare för Leading Health Care och Anna Lefevre Skjöldebrand när de bjuder på ett Medtechpodden – julspecial.Vill du läsa boken så finns den att ladda ner på
http://leadinghealthcare.se/publikationer/vardebaserad-vard/

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.