Regeringen har presenterat den nationella life science-strategin

Ministrarna Baylan, Hallengren och Ernkrans bjöd den 12 november gemensamt in till en pressträff för att presentera den nationella life science-strategin, som tagits fram av regeringen genom nationella samordnaren Jenni Nordborg. 

- Vi är särskilt glada att regeringen pekar på behovet av anmälda organ för att tillgodose tillgången till medicintekniska produkter. Det blir avgörande när den nya medicintekniska förordningen börjar gälla i maj 2020. Det lägger grunden för en god och jämlik vård och en hög patientsäkerhet, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech.

Swedish Medtech har aktivt bidragit med underlag i framtagandet genom deltagande i Life Sciencesamordnarens samverkansgrupp samt olika arbetsgrupper inom teman som hälsodata och precisionsmedicin.

Vi välkomnar den nya strategin och ser mycket positivt på att man vill lyfta och stärka life science i Sverige. Vi ska nu analysera de prioriterade områdena och se hur vi kan bidra i arbetet framåt. 


Läs mer på regeringens hemsida >>logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.