Remissvar rörande långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar till slutbetänkandet av utredningen långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Utredningens förslag kommenteras utifrån medlemsföretagens forskning och utveckling som bedrivs utifrån att medicintekniska produkter är centrala delar av medicinsk diagnostik, behandling och uppföljning. FoU genomförs oftast i samverkan med hälso- och sjukvård och universitet. Utifrån företagens verksamhet fokuseras remissvaret på analys av hälsodata.

Här kan du ladda ner och läsa remissen i sin helhet >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.