Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister 14-15 februari 2019


FULLBOKAD KURS

Välkommen att boka nästa tillfälle: 25-26 april 2019.

Praktisk information

Avgift: 6 950 kr för deltagare från medlemsföretag, 9 200 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Plats: Dag ett i kurslokal centralt i Stockholm och dag två på Operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Frågor: Kontakta Pernilla Andrée på telefon 08-586 246 17 eller mejl. 

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.