Remissvar rörande förslag till enklare upphandlingsregler

Ta del av Swedish Medtechs remissvar gällande "SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål". Vi har avgränsat vårt remissvar till de delar av betänkadet som rör processkostnadsansvar i överprövningsmål och ansökningsavgifter i överprövningsmål. Vi lyfter även fram införandet av specialdomstol på upphandlingsområdet som ett förslag för att minska negativa konsekvenser av överprövningar på upphandlingsområdet.

Här kan du ladda ner vårt remissvar >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.