Swedish Medtech positiv till samverkansmodell för medicinteknik

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera regionerna att ansluta sig till en samverkansmodell för medicinteknik

Målet är att skapa en gemensam samverkansplattform och regiongemensam process för införande av ett urval av nya medicintekniska produkter, där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor. Detta bygger på den förstudie om samordnat införande för medicinteknik som SKL och regionerna tidigare gjort. I samverkansplattformen föreslås att man inrättar ett medicintekniskt råd, som motsvarar det nuvarande NT-rådet för läkemedel. Rådet ska ha en beredningsfunktion som koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande, samt upprätta ett upphandlingsprojekt med fokus på strategisk upphandlingssamverkan inom medicinteknikområdet och mer precist ordnat införande. Det nya medicintekniska rådet ska börja arbeta från och med 1 januari 2020. Regionerna har nu på sig till 15 maj 2019 för att ansluta sig.

På Swedish Medtech är vi positiva till att SKL och regionerna utvecklar en samverkansmodell avsedd för medicinteknik. Vi har fört kontinuerlig dialog med SKL i detta arbete och vi är glada att SKL varit lyhörda till att det behövs specifik kunskap om medicinteknikområdet för att korrekt kunna bedöma värdet av att införa en ny medicinteknisk produkt. Vi fortsätter gärna denna dialog för att säkerställa en väl fungerande samverkansmodell.  

En viktig grund för ett framgångsrikt utvecklingsarbete av svensk hälso- och sjukvård och omsorg är att det skapas förutsättningar för att ny innovativ medicinteknik når vården och patienten. Swedish Medtech vill fortsätta vara en aktiv partner och bidra i detta viktiga arbete.

Anna Lefevre Skjöldebrand,
vd Swedish MedtechVill du läsa mer, ladda ner SKLs "Rekommendation etablering av samverksansmodell för medicinteknik"

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.