Företag behöver förbereda sig för en avtalslös Brexit

På grund av osäkerheten om utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, uppmanar nu EU-Kommissionen alla företag att förbereda sig för en avtalslös Brexit. För att underlätta har Kommissionen nu publicerat en checklista som riktar sig till företag som bedriver en gränsöverskridande handel inom EU.

Läs mer hos Europeiska kommissionen.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.