Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Socialdepartementet har skickat ut en promemoria innehållande förslag för att anpassa svensk rätt till de två EU-förordningarna på det medicintekniska området - MDR och IVDR.

Swedish Medtech är remissinstans och vi kommer nu att gå igenom promemorian för att lämna våra synpunkter innan den 14 april 2020. 

Ni hittar promemorian på regeringens hemsida >>


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.