Glöms hjälpmedel och rehabilitering bort under pandemin?

Hur ser tillgången till medicintekniska hjälpmedel ut i dessa tider? Anna Lefevre Skjöldebrand fortsätter att undersöka de sektorer som fått stå tillbaka under coronapandemin. I det här avsnittet bjuder hon in Ulrika Olsson, till vardags på Arjo AB men också ordförande i Swedish Medtechs hjälpmedelsgrupp. Hur har den delen av branschen märkt av covid-19? Hur mår deras patienter och hur ser rehabiliteringsbehovet ut i spåren av pandemin?logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.