Digitalt självtest för astmapatienter får Athenapriset

Pressmeddelande 2020-10-14

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska institutet i Stockholm. De har utvecklat Asthmatuner, ett appbaserat system som underlättar astmapatienters självtester. Verktyget består av en spirometer som är inkopplad till en digital app i mobiltelefonen. Appen analyserar mätresultatet och ger patienten dagliga behandlingsrekommendationer. Verktyget används redan ute i vården och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera det för barn.

Athenapristagarna 2020 (foto Erik Simander_Bildbyrån)

Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delas i år ut av näringsminister Ibrahim Baylan.

Fördelen med Asthmatuner är enligt pristagarna att patienten får en individanpassad direktåterkoppling från appen.

– I normala fall träffar patienten vården en eller två gånger per år och vårdpersonalen får en ögonblicksbild av hur läget är för patienten just då. Med vårt system kan patienten följas i vardagen. Inte så att det blir fler vårdkontakter, eftersom det är ett egenvårdssystem och patienterna kommunicerar med sin app, men vårdgivaren kan se tillbaka på hur patienten haft det under året, och kan då hjälpa patienten på ett bättre sätt, förklarar Anna Carleborg, forskningssjuksköterska på Karolinska institutet, och projektledare på Medituner AB. för Dagens Medicin.

Medicin- och dosrekommendationerna som patienterna får bygger på nationella riktlinjer för god astmavård. Enligt forskargruppen bakom Asthmatuner får varannan patient i dag inte behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Siffrorna skulle se bättre ut om den digitala lösningen användes i stor skala. En studie på barn har visat att två tredjedelar kunde vara fler dagar i skolan med hjälp av Asthmatuner. Nu går forskargruppen vidare med större studier på vuxna.

Athenapriset delas ut av näringsminister Ibrahim Baylan vid Dagens Medicins och Dagens industris Life science-dag den 22 oktober. I forskargruppen som tilldelas priset ingår:

•    Björn Nordlund, docent vid Karolinska Institutet och sjuksköterska specialiserad inom barn och ungdomars hälsa vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
•    Henrik Ljungberg, forskare vid Karolinska Institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
•    Martine Isachsen, forskningssjuksköterska med master inom social- och hälsopolitik vid Karolinska Institutet och Medituner AB.
•    Anna Carleborg, forskningssjuksköterska specialiserad inom akutsjukvård vid Karolinska Institutet och Medituner AB

Ett tungt vägande kriterium i juryns bedömning av de nominerade bidragen till Athenapriset är att forskningen ska ha skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta.

Juryns motivering 


"Ett innovativt forskningsarbete som ger fler patienter med folksjukdomen astma tillgång till jämlik och evidensbaserad vård. Genom att addera ett digitalt beslutsstöd till den traditionella lungfunktionsmätningen får varje patient en individuell behandlingsplan som ger hjälp till egenvård i vardagen. Genom en nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv har pristagarna tagit sig hela vägen från idé, kliniska studier, utveckling och godkännandeprocess till marknaden. Resultatet visar på den stora potentialen när smarta algoritmer och användarvänlig teknik kombineras till nytta för patienter och sjukvård."

Om Athenapriset


Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, Lif, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Regioner. Priset delas i år ut för trettonde gången. Syftet är att uppmärksamma och belöna forskning och innovationer som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.

Årets jury består av:

Elisabet Nielsen, t f enhetschef, Hälsa, Vinnova, juryordförande.
Nina Rehnqvist, senior professor, grundare av Athenapriset
Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning, tidigare Athenapristagare.
Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare Medicin och Hälsa, Vetenskapsrådet
Peter Allebeck, senior professor, Karolinska institutet
Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD
Susanna Francke Rodau, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics Scandinavia
Emma Spak, chef sektionen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner.
Lisa Blohm, chefredaktör, Dagens Medicin

Bildtext:

Pristagarna bakom Athenapriset, från vänster: Björn Nordlund, Anna Carleborg, Henrik Ljungberg och Marthine Isachsen. Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN

Kontakt:

För pristagarna:
Anna Carleborg
anna.carleborg@ki.seAthenapriset
070-7292832

För Athenapriset och juryn:
Maja Florin, projektledare Athenapriset
070-691 24 39
maja.florin@dagensmedicin.se


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.