Förändringar i lagstiftningen gällande producentansvar för förpackningar

Producentansvaret för förpackningar har funnits sedan 1994. Producentansvaret innebär i korthet att ett företag som tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning eller en förpackad vara på den svenska marknaden har en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen. Producentansvaret omfattar alla förpackningar med några få undantag, tex. vid klassning som farligt avfall så ska det hanteras utifrån det och inte inom producentansvaret.

Vissa förändringar i lagstiftningen är på gång och dessa kommer att beröra Swedish Medtechs medlemmar.

Den kanske största förändringen inom ramen för de nya lagkraven är hur rapportering av mängden förpackningar ska gå till. Det utökade producentansvaret innebär att alla producenter ska rapportera förpackningsvolymer till Naturvårdsverket (NVV). Rapporteringen till Naturvårdsverket ska ske senast den 31 mars årligen med start 2022. Det innebär att det första år som redovisas alltså är 2021.

Företag kommer också att betala en årlig tillsynsavgift till NVV från januari 2021. Fram tills nu har företag betalat en fast avgift till NVV för sina förpackningar. Avgiften kommer framgent att baseras på volym och typ av förpackning. Det kommer att finnas möjlighet att avtala med Insamlingsföretagen att agera som ombud och hantera rapporteringen till NVV.

 För mer information hänvisar vi till Naturvårdsverket >> logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.