Horisontspaning rörande stroke

Swedish Medtech bistår TLV i deras horisontspaningsuppdrag som syftar till att förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Vi sprider därför informationen om deras senaste temaspaning: medicintekniska produkter för diagnostisering/medicinsk bedömning vid misstänkt stroke.

Inom uppdraget samarbetar TLV med Samverkansmodell för medicinteknik, som Sveriges 21 regioner etablerade i januari 2020 och som koordineras av SKR.

TLV välkomnar dig att komma med inspel kring den medicintekniska utvecklingen medicintekniska produkter för diagnostisering/medicinsk bedömning vid misstänkt stroke. Exempel på inspel kan vara förslag på intressanta produkter, pågående kliniska studier eller innovationsprojekt. Inspel för denna temaspaning mottas till och med fredagen den 16 december 2020.

Läs mer på TLV:s hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.