Swedish Medtech deltar i regeringens nya samverkansgrupp kring Hälsa och Life Science

Regeringen har idag presenterat de samverkansgrupper som knyts till regeringens fyra strategiska samverkansprogram  - Näringslivets digitala strukturomvandlingsprogram, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

– Det starka samhället står inför flera viktiga omställningar som kräver samverkan. Med samverkansprogrammen vill regeringen samla näringsliv, akademi, civilsamhälle såväl som det offentliga för att hitta lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför, säger näringsminister Ibrahim Baylan, ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen, i ett pressmeddelande.

Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand kommer att ingå i samverkansgruppen kring Hälsa och life science.

-    Jag tycker att initiativet med de fyra samverkansgrupperna är både bra och viktigt. Genom att samla ett brett kompetensnätverk i centrala frågor som rör samhällets utmaningar och framtid skapar vi möjligheten till en positiv och stark utveckling. Jag ser fram emot att få bidra till gruppen Hälsa och life science, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på regeringens hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.