Rapport från Nationella cancerstrategin 10 år

Swedish Medtech hade förmånen att delta i två paneler under uppmärksammandet av nationella cancestrategin 10 år i början av februari. 

Swedish Medtechs vice vd Petrus Laestadius deltog i en panel under första dagen och betonade där bland annat vikten av att man förstår vilka områden där ett nationellt anslag skapar bäst förutsättning för att åstadkomma jämlik cancervård – exempel kan vara ovanliga och komplicerade operationer, medan t.ex strålterapi kräver att man bygger upp kapacitet på många platser i landet eftersom varje patient genomgår så många behandlingar.

Malin Hollmark, ansvarig för frågor som rör innovation och forskning hos Swedish Medtech deltog i en panel under andra dagen. Temat för panelen var Introduktion av innovativa metoder för diagnostik och behandling av cancer – ett område där medicinteknik ingår i alla faser av en patients resa. 

Malin lyfte bland annat hur man som region inte ska se behandlingsmetoder som kostnader utan som investeringar i hälsa; en investering är något leder till avkastning och i detta fall till ökad hälsa och samhällsnytta. Vidare diskuterade panelen att man behöver samverka med företagen – de besitter resurser och många av de kompetenser som krävs för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Panelen diskuterade, precis som vi föreslår i vårt inspel till forsknings- och innovationspropositionen, vikten av att förtydliga universitetssjukvårdens uppdrag där klinisk forskning och utveckling är en självklarhet och där åtminstone universitetssjukvården bör behöva argumentera för varför inte en patient inkluderas i en klinisk studie. Det bör vara en självklarhet att försöka hitta en passande studie på ett forskande sjukhus. Och givetvis måste man som forskande sjukhus ha resurser för detta.

Panelen nat cancerstrategin 400x600px

I filmen nedan kan man från ca 4h3min se Therese Lindé från Elekta och Susanne Håkansson AstraZeneca berätta om strategiska samarbeten för nya kombinationer av behandlingar. Från ca 4h12min kan man se panelens diskussion.

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.