Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Regeringen har nu gett i uppdrag åt Socialstyrelsen att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid -19. På nationell nivå ska myndigheten svara för fördelning och – om det behövs – omfördela mellan huvudmännen. Myndigheten ska – så långt som möjligt – ta initiativ till att snabbt få igång produktion av material i Sverige, skriver man på regeringskansliets hemsida.

Läs mer på regeringskansliets hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.