Ändringar i EU:s exportrestriktioner för medicinsk skyddsutrustning

EU har beslutat att göra undantag från exportrestriktionerna av medicinsk skyddsutrustning för ett antal länder utanför EU-kretsen. Det innebär att exporttillstånd inte krävs för bland annat Eftaländerna Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. 

Läs mer på Kommerskollegiets hemsida>>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.