Projekt finansierade av Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova meddelar att de arbetar med att  bedöma ansökningar enligt sina normala rutiner och processer. Men de är även lyhörda för behoven hos dem som driver projekt med finansiering från Vinnova. Många pågående projekt har fått nya förutsättningar och utmaningar i den pågående coronakrisen, och projektaktiviteter kan behöva ställas in eller göras om.

Här beskriver Vinnova hur man gör om projektet måste, ändras, förlängas eller ställas in.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.