Samarbete mellan regioner och life science-industrin

Vården och omsorgen befinner sig i ett mycket ansträngt läge med hård belastning och stora påfrestningar. Vården ställer nu om resurser och personal för att hantera krisen. 

Företag inom life science-industrin bidrar redan idag i det viktiga arbetet med att hantera virusutbrottet genom sina ordinarie verksamheter för att möta vårdens behov. Samtidigt kan det finnas möjlighet att personal inom industrin som har hälso- och sjukvårdskompetens kan bidra med sitt arbete direkt i hälso- och sjukvården. 

Det finns redan idag många olika samarbeten mellan regioner och företag inom life science-industrin, där förutsättningarna regleras i lag och i särskilda överenskommelser. Den nya vägledningen ger ytterligare stöd för hur företag som är villiga att låta medarbetare som så önskar tillfälligt anställas i regionernas hälso- och sjukvård eller nyttjas genom inlån. 

-    Regioner har nu stora behov av att snabbt förstärka kompetens och bemanning i ett mycket ansträngt läge. Samtidigt har företag inom life science-industrin många medarbetare med efterfrågad hälso- och sjukvårds kompetens, som vill bidra i en svår tid. Den här vägledningen ska bidra till att det går att samarbeta snabbt och enkelt, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

-    Det finns en stor vilja att hjälpa till hos life science företagen, vilket syns i en uppsjö av initiativ. Med denna vägledning vill vi underlätta för dem som även önskar stötta upp genom att rycka in i vården, säger Anders Blanck VD Läkemedelsindustriföreningen, Anna Lefevre Skjöldebrand VD Swedish Medtech, Frida Lawenius vice VD på SwedenBIO samt Therese Hazelius VD Swedish Labtech. 

Här kan ni ladda ner vägledningen >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.