Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår

Regeringen gör nu stora insatser för att rädda en rad branscher. Trots detta riskerar en del av de företag som kan leverera lösningar på dagens akuta situation att gå under. Det gäller särskilt de forskningsintensiva små företagen inom medtechbranschen.

Några av utmaningarna vi lyfter i brevet är att företag i utvecklingsfas nu ser att många kliniska studier stannar av eller är svåra att få igång. Andra utmaningar är att många inplanerade, nästan färdiga, avtal och försäljningar har lagts på is samt att det finns medlemsföretag som har lösningar inom till exempel vård på distans där implementeringen stannat av vad gäller nya kunder och samarbeten.

Här kan ni läsa vårt brev i sin helhet >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.