digitalvardochomsorg.se stöttar kommuner i arbetet med covid-19

Nu lanseras webbplatsen digitalvardochomsorg.se för samordning och inspiration kring digitala verktyg för kommunal vård, omsorg och socialtjänst i coronapandemin. Webbplatsen erbjuder kunskap och verktyg för att frigöra tid och hitta nya sätt att arbeta. 

Innehållet i webbplatsen ska stötta kommuner och organisationer inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst att agera effektivt vad gäller till exempel lagstiftningen runt sekretess och upphandling. Den innehåller också tips och inspiration för att utveckla nya tjänster och hur befintliga tjänster kan användas på nya sätt i en tid när vi behöver ställa om.

Webbplatsen digitalvardochomsorg.se drivs av forskningsinstitutet RISE i samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, Vårdanalys, IT&Telekomföretagen, branschorganisationen Swedish Medtech samt det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och medfinansieras av Socialdepartementet.

Länk till digitalvardochomsorg.se >>

Läs mer om projektet digitalvardochomsorg.se >>

Här kan ni ta del av RISE pressmeddelande >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.