Utbudsplatsen - en databas med lösningar för att stötta under coronapandemin

280x280px_Utbudsplatsen

– en databas med lösningar för att stötta under coronapandemin

Med anledning av den pågående coronakrisen lanserar vi Utbudsplatsen, en unik databas som samlar digitala lösningar och medicintekniska hjälpmedel för att kommunal vård, omsorg och socialtjänst snabbt ska kunna söka och få kännedom om vad som finns på marknaden idag.

I spåren av pandemin är behovet stort att hitta nya kommunikationsvägar, arbetssätt och lösningar för att hindra smittspridning, behandla och rehabilitera drabbade patienter samt skydda och effektivisera för vårdpersonalen i sitt arbete. Med det som bakgrund har branschorganisationen Swedish Medtech, tillsammans med IT&Telekomföretagen samt det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health skapat en databas där medarbetare i vård, omsorg och socialtjänst snabbt ska kunna få en bild av vad som finns tillgängligt på marknaden.

-    Det känns bra att kunna erbjuda ett gemensamt verktyg som underlättar i en extrem vardag. Vi vill att Utbudsplatsen ska vara en snabb väg till att hitta befintliga lösningar, men det kan även hjälpa medarbetarna att hitta nya arbetssätt och metoder, förklarar Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech, Jonas Sareld, programdirektör för Medtech4Health och Lars Lundberg, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Utbudsplatsen är en portal öppen för alla leverantörer som erbjuder relevanta produkter eller lösningar som riktar sig mot kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Det kan röra sig om digitala hjälpmedel, anhörigstöd, läkemedelshantering, trygghetsskapande teknik och mycket mer.

I portalen kan personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst enkelt söka dessa produkter och tjänster. Sökning kan göras efter verksamhetstyp, verksamhetsområde, efter behov eller med hjälp av fritextsökning. Portalen är ett levande forum och tanken är att leverantörer kontinuerligt fyller på med produkter och tjänster. Företagen ansvarar själva för registreringen och all information i databasen är öppen för allmänheten.

Utbudsplatsen - en del av digtalvardochomsorg.se


Utbudsplatsen är en del av digitalvardochomsorg.se, en webbplats för samordning och inspiration kring digitala verktyg för kommunal vård, omsorg och socialtjänst i coronapandemin. Sajten digitalvardochomsorg.se drivs av RISE forskningsinstitut och samlar kunskap och innehåll från ett flertal organisationer och myndigheter.

Kontakt

Malin Hollmark, sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 8 586 246 11,
malin.hollmark (at) swedishmedtech.se

Jonas Sareld, programdirektör, Medtech4Health
Tel:  +46 73 838 70 80
jonas.sareld (at) medtech4health.se

Lars Lundberg, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Tel: +46 8 762 70 53
lars.lundberg (at) itot.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.