Horisontspaning ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt

Swedish Medtech bistår TLV i deras horisontspaningsuppdrag som syftar till att förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden. Vi sprider därför informationen om deras senaste temaspaning: medicinteknik för ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt.

TLV välkomnar dig att komma med inspel kring den medicintekniska utvecklingen inom området ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Exempel på inspel kan vara förslag på intressanta produkter, pågående kliniska studier eller innovationsprojekt. Inspel för denna temaspaning mottas till och med fredagen den 21 augusti 2020. 

Se mer information på TLV:s hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.