Fokus Hjälpmedel Göteborg skjuts framåt

Fokus Hjälpmedel är ett möte för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, inköpare och andra förskrivare och beslutsfattare inom hjälpmedelsområdet. Mötena fyller en oerhört viktig funktion för kompetensutveckling, färdighetsträning och idéutbyte mellan professionerna och företagen.

Efter nästan sju månader av Coronapandemi är behovet av att mötas och utveckla vård och omsorg kanske större än någonsin men vi arrangörer har ett ansvar för deltagarnas säkerhet och kan därför inte idag garantera att ett möte kan genomföras på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Därför har Swedish Medtech och Nordiske Medier fattat beslutet att skjuta på Fokus Hjälpmedel Göteborg tills det kan hållas på ett säkert sätt. Swedish Medtech vill betona vikten av att professionerna och företagen fortsätter sina samarbeten fram till nästa Fokus Hjälpmedel.


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.