Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister 21-22 oktober 2021

Kursen den 21-22 oktober 2021 är fullbokad!

Praktisk information

Plats: Dag 1 centralt i Stockholm och dag 2 på Operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Avgift: 6 950 kr för deltagare från medlemsföretag och 9 300 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.

Frågor: Kontakta Pernilla Andrée på telefon 08-586 246 17 eller mejl. 

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.