Antibiotic Awareness Week

Den 18-24 november pågår en kampanj med syfte att uppmärksamma den tysta pandemin. Det vill säga det hot som antibiotikaresistens innebär. I skuggan av coronapandemin tas problemet ändå på allvar och regeringen har beslutat om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin bibehåller den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.

Socialminister Hallengren arbetar med frågan på global nivå i och med sin roll som vice ordförande i den globala ledargruppen för antibiotikaresistens, en högnivågrupp tillsatt av FN:s generalsekreterare. I gruppen arbetar man för att främja agerande kring antibiotikaresistens på högsta politiska nivå och socialminister Hallengren har lyft att Sverige som ett föregångsland på området givetvis kommer att bidra i arbetet med One Health.

Swedish Medtech och medlemmar bidrar genom forskning och utveckling för infektionsprevention och att sprida kunskap om vad medicinteknik kan bidra med i kampen. Exempelvis genom att tillsammans med vården anordna eventet  "Antibiotikaanvändning och Infektionsprevention före, under och efter operation" som går av stapeln 22 november 2021.

Vill du veta mer om Swedish Medtechs arbete mot antibiotikaresistens? Läs mer här >> (eller kontakta malin.hollmark (at) swedishmedtech.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.