Proposition för tydligare regelverk för medicinteknik

Anpassningen av svensk rätt till EUs medicintekniska förordning (MDR) föreslås träda ikraft 15 juli.
MDR träder i kraft som planerat 26 maj, men den svenska ”kringlagstiftningen” är alltså inte på plats då.
I praktiken innebär det bland annat att återanvändning av medicintekniska engångsprodukter blir förbjudet efter 26 maj.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida "Proposition för tydligare regelverk för medicinteknik" >>


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.