Uppdaterad information från TLV angående pris- och beslutsdatabasen och e-ansökan

På grund av driftsstörningar hos TLVs it-leverantör har e-ansökan och pris- och beslutsdatabasen inte varit tillgängliga på tlv.se sedan fredagen den 2 juli.
 
Pris- och beslutsdatabasen ser nu ut att fungera som den ska och TLV återkommer med definitiva besked den 13 juli om när prisbesluten i juli fattas samt publicerar såväl den preliminära som den slutliga periodens vara-listan för augusti.
 
E-ansökan ligger fortfarande nere och TLV återkommer när de vet mer om när systemet förmodas vara i gång igen.  
 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.