TLVs pris- och beslutdatabasen samt e-ansökan fungerar igen

TLV:s pris- och beslutdatabas och e-ansökan för företag fungerar nu som de ska efter driftsstörningarna hos TLV:s leverantör under förra veckan. Det innebär följande för periodens varor för augusti månad:

Tisdagen den 13 juli –TLV fattar prisbeslut för ansökningar som ska börja tillämpas på apoteken från och med den 1 augusti 2021.

Torsdagen den 15 juli – den preliminära periodens vara-listan för augusti publiceras och företagen kan börja bekräfta tillhandahållande.

Måndagen den 19 juli – företagen kan bekräfta tillhandahållande fram till den tidpunkt som angetts av TLV i utskicket av den preliminära periodens vara-listan för augusti. Den slutliga periodens vara-listan för augusti publiceras senare samma dag.

Eftersom driftsstörningarna har medfört att publiceringen av periodens vara-listan för augusti har försenats har TLV full förståelse för att läkemedelsföretagen får kortare tid på sig för att förbereda lagerhållningen av periodens vara inför augusti. TLV kommer att beakta det när TLV bedömer varors tillgänglighet i början av augusti. TLV kommer också att ta hänsyn till den uppkomna situationen i tillsyn av läkemedelsföretagens tillhandahållande av läkemedel under augusti.

E-ansökan för företag fungerar igen. Det är dock för tillfället problem med att logga ut från tjänsten. För att säkerställa att ni blir utloggade från e-ansökan behöver ni stänga ner den webbläsare ni använt.

TLV planerar även att under denna vecka publicera takpriser som gäller för ansökningar som kommer in under juli.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.