TLV skjuter upp tidpunkt för beslut om prisändringar samt pris och subvention i juli

På grund av driftsstörningar hos TLVs it-leverantör kommer TLV inte kunna fatta beslut om pris och subvention inom läkemedelsförmånerna den 7 juli 2021, utan tidpunkten för besluten behöver senareläggas. De som berörs av detta är företag som har skickat in ansökningar om förmån och pris eller om prisändring med sista ansökningsdag den sista juni 2021, framför allt inom PV-systemet, och där besluten ska tillämpas på apoteken från och med den 1 augusti 2021. Besluten kommer att fattas så snart det är möjligt.

TLV har en pågående dialog med it-leverantören och kommer löpande informera berörda aktörer.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.