Status för implementering av EUDAMED

I september 2021 öppnar EUDAMED för registrering av UDI/produktregistrering. Det är den andra modulen av totalt sex. Man öppnar även upp delar av den tredje modulen som rör certifikat och anmälda organ. Sedan december 2020 har man kunnat registrera ekonomiska aktörer. Totalt finns sex moduler bestående av kliniska prövningar och prestandastudier, avvikelserapportering och eftermarknadskontroll samt marknadskontrolll. 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida>>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.