Analys av life science-sektorn – för att synliggöra och stärka svensk life science

Regeringen presenterar i ett pressmeddelande beslutet att ge Vinnova i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen. Syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt.

Swedish Medtech ser mycket positivt på Vinnovas uppdrag och ser fram emot att få bidra med kunskap om den medicintekniska branschens behov och utveckling i Sverige.

Ta del av pressmeddelandet och beslutet i sin helhet på regeringens hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.