Swedish Medtech kommenterar regeringsbudgeten 2022

Swedish Medtech har tagit del av regeringens budgetförslag. Med pandemin som bakgrund är det viktigt att se hur både vård och omsorg kan stärkas, men även hur Sverige kan vara ett attraktivt land för medicintekniska bolag vilka bidrar till utveckling av vård och omsorg samt ökad livskvalitet och längre liv för patienterna.

Vi ser att regeringens budgetförslag innebär ett ytterligare tillskott till regionerna under 2022 med två miljarder. Till detta kommer det tidigare beslutade medlen, fyra miljarder för 2021-2022.  
Anna Lefevre Skjöldebrand_Swedish Medtech_Foto Bosse Johansson
-    I grunden är det positivt att regeringen anslår medel för att minska väntetider på operationer och diagnoser. Men vi ser att, för att dessa satsningar ska ha långsiktig effekt, måste det inriktas mot aktiviteter som utvecklar vården. Vårdköer är tyvärr inget nytt fenomen och det är Swedish Medtechs övertygelse att vi inte ska gå i gamla fotspår utan hitta nya effektivare vägar för att minska köerna, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

-    Det vi vill se nu är att regionerna i samverkan med industrin och akademin utvecklar lösningar som ger fler patienter tillgång till vården snabbare än de får idag.

Det positiva är att det redan idag finns en fungerande verksamhet som just stärker samverkan mellan de tre parterna i syfte att utveckla vård och omsorg. Det är de strategiska innovationsprogrammen inom området hälsa – Medtech4Health och Swelife.

-    Vi önskar se att de extra medel avsatta för att ytterligare stödja hälso- och sjukvården i regionerna med deras arbete att hantera de uppdämda vårdbehoven, riktas mot ökad samverkan och förnyelse – och här kan de strategiska innovationsprogrammen spela en viktig roll, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

---

Fotograf budgetpropositionen 2022: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.