Nominera till Medtech4Health Innovation Award 2022!

Medtech4Health Innovation Award delas ut i syfte att uppmärksamma de goda förebilder som finns i vård och omsorg när det handlar om att implementera medicinteknik i vardagen. Priset syftar även till att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att sprida den kunskap och medicintekniska produkt eller tjänst som har utvecklats.

Ni som implementerar medicinteknik i vård och omsorg är en förutsättning för att innovativ medicinteknik ska komma patienter till nytta och företag utveckla nya produkter. Nominera en kollega, ett team eller varför inte dig själv!

Läs mer och nominera på Medtech4Healths hemsida - senast den 24 januari!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.