Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling till Lagrådet

Det har sedan år 2013 genomförts ett par utredningar och tillhörande remissrundor gällande överprövning av offentliga upphandlingar. Nu har regeringen lämnat över en lagrådsremiss till Lagrådet om en effektivare överprövning, som alltså är ett förslag utifrån flera tidigare remissbehandlingar. Enligt civilministern syftar förslagen framför allt till att domstolsprocessen ska bli snabbare och mer förutsägbar. Det är ett syfte som Swedish Medtech är enig om, även om vi gärna sett en annan lösning än den som föreslås. Mer om vårt förslag på specialdomstol kan ni läsa i remissvaret på Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om upphandlingsmål (SOU 2018:44) år 2018.

I övrigt är vi positiva till att lagrådsremissen föreslår att inte införa varken ansökningsavgift, ömsesidigt processkostnadsansvar eller materiell preklusion. Det har vi argumenterat mot i våra tidigare remissvar:

-    
Överprövningsutredningens betänkande Överprövning i upphandlingsmål (SOU 2015:12) år 2015.
-    Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om upphandlingsmål (SOU 2018:44) år 2018.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ta del av pressmeddelandet från Finansdepartementet >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.