Biden undertecknar nytt ramverk - möjliggör datadelning mellan EU och USA

USAs president Joe Biden undertecknade den 7 oktober en presidentorder om att genomföra ett ramverk tänkt att stärka rättsskyddet och därigenom möjliggöra för överföringar av personuppgifter till USA. Schrems II-domen, där EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield som mekanism för överföring av personuppgifter mellan EU och USA, föll för över två år sedan. Trots att det gått en tid sedan domen föll råder fortfarande stor osäkerhet och oro bland alla aktörer för vad som ska hända med dataöverföringar utanför EU på sikt, men också hur man ska hantera alla de dataflöden som ständigt pågår och som är helt nödvändiga för att kunna bedriva och utveckla hälso- och sjukvård.

Den verkställande ordern innehåller nya integritetsgarantier där, bland annat, amerikanskunderrättelsetjänsts åtkomst till datan begränsas till särskilt nödvändiga nationella och proportionerliga säkerhetssyften och kräver två prövningar för beslut.

EU-kommissionen väntas nu ta fram ett utkast till ett beslut om adekvat skyddsnivå, varefter den europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, liksom en kommitté med representanter från EUs medlemsstater, ska lämna sin syn på utkastet. EU-parlamentet har också möjlighet att tycka till om utkastet innan kommissionen fattar beslut om adekvans om de anser att skyddsnivån i USA är tillräckligt stark för att datadelning mellan EU och USA ska vara möjlig. Ett faktiskt beslut väntas dröja minst sex månader. Även om ett beslut om adekvat skyddsnivå kommer möjliggöra överföringar av personuppgifter till USA är risken stor att det åter kan komma att prövas av EU-domstolen och underkännas som överföringsmekanism.

I väntan på ett nytt adekvansbeslut råder fortsatt stor osäkerhet kring rättsläget och användning av amerikanska molntjänster.

Läs mer på EUs hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.