Intervju om samverkansreglerna i Uppdrag granskning

I avsnittet ”Vårdchefens hemliga deal” intervjuas Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand om samverkansreglerna som är upprättade mellan Swedish Medtech, Swedish Labtech, LIF samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Samverkansavtalets funktion är att tydliggöra relationen mellan vårdanställda och leverantörer till vården och styr vad man får och inte får göra i mötet mellan partnerna.

Det här är ett viktigt regelverk med syftet att lägga grunden för en trygg och transparent relation. Swedish Medtech erbjuder våra medlemmar rådgivning i frågor samt har utbildningar inom området.

I intervjun som föregick programmet berättade Anna om samverkansreglerna och varför det är så viktigt att vi har dessa regler och att de efterlevs. Hon informerade om hur vi som branschorganisation arbetar för att vägleda och hjälpa våra medlemsföretag att skapa en positiv samverkan med vården, i enlighet med regelverket. Anna fick ge exempel på situationer som kan vara extra känsliga, som exempelvis att bjuda på mat eller ge bidrag till resor och konferenser. Vilka aktiviteter ligger i gråzonen och vad är förbjudet enligt avtalet och lagstiftningen på området.

Om samverkansreglerna


Hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin har många viktiga beröringspunkter. Vården och omsorgen är i behov av medicintekniska lösningar för att kunna bedriva och erbjuda en vård av hög kvalitet. Regioner och kommuner köper in medicinteknik till bland annat sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och hemsjukvården. För att tekniken ska användas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt är en nära samverkan mellan vård och industri nödvändig. Samverkan berör bland annat utbildning, handhavandeträning, produktinformation och service, men även utveckling av ny och befintlig teknologi.

För att skapa trygghet i mötet mellan vård och industri är det viktigt att samverkan är öppen och transparent. Samverkansöverenskommelsen reglerar kontakten mellan företagsrepresentanten och vårdprofessionen och utgör en viktig grundsten i Swedish Medtechs verksamhet.

För dig som vill veta mer om Samverkansreglerna

•    Här kan du ta del av avtalet i sin helhet >>
•    Parterna i avtalet har tagit fram ett gemensamt frågor- och svarsdokument där vi svarar på de vanligaste frågorna om samverkansreglerna.
•    Parterna har även tagit fram en gemensam guide kring vad företag ska tänka på vid sponsringsförfrågningar.
•    Swedish Medtech arrangerar utbildningar i Samverkansavtalet riktade både till företag och vårdpersonal.
•    Har du som medlemsföretag en fråga som rör samverkan med vård och omsorg är du välkommen att höra av dig till vår medlemsrådgivning radgivning (at) swedishmedtech.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.