GMS ingår överenskommelse med Life Science-branschen för stärkt samverkan inom precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden, GMS, har ingått en överenskommelse med Life Science-sektorns branschorganisationer som ska främja samverkan med företagen. Målet är att tillsammans stärka de nationella förutsättningarna för precisionsmedicin.

”För GMS innebär överenskommelsen ytterligare ett steg mot att skapa ännu bättre förutsättningar för samverkan med företagen.  Genom ett strukturerat arbete kommer vi bli en ännu tydligare part i diskussioner om samverkan”, säger Therese Fagerqvist, co-chair GMS Innovation och företagssamverkan.

Aktörerna önskar gemensamt bidra till att utveckla området precisionsmedicin till nytta för patienterna. Detta genom att i samverkan utveckla, testa och utvärdera bland annat diagnostik- och analysverktyg och behandling, samt aktivt medverka i andra samverkansaktiviteter som för området framåt och bidrar till utveckling och implementeringen av precisionsmedicin. Målet är att genom samverkan med företagen stärka uppbyggnaden av nationella förutsättningar för precisionsmedicin. Parterna i GMS har ingått en överenskommelse med branschorganisationerna Lif, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech avseende ett ramverk för näringslivssamverkan. Ramverket syftar till att stödja och förenkla samverkan mellan GMS och industriaktörer inom life science.

Ramverket är ett första steg mot att formalisera och stärka arbetet med företagssamverkan. Överenskommelsen syftar till att underlätta för samverkan och klargöra förutsättningarna, så att samverkan är till ömsesidig nytta och utvecklas på ett förtroendefullt sätt.

”Vi välkomnar samarbetet som överenskommelsen ligger till grund för. Framtidens personcentrerade vård är beroende av det paradigmskifte som precisionsmedicinen innebär. På motsvarande sätt är precisionsmedicinen beroende av den utveckling av ny diagnostik och nya behandlingsmetoder som våra medlemsföretag kan bidra med”, säger Therese Hazelius, VD på Swedish Labetch, och Anna Lefevre Skjöldebrand, VD på Swedish Medtech.

Aktörerna som har träffat överenskommelsen är:
Region Skåne, Region Västra Götaland, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län och Region Östergötland, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet, tillsammans med branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen (Lif), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech.

Mer information och kontakt med GMS innovation & företagssamverkan: https://genomicmedicine.se/naringsliv/logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.