Malin Hollmark medverkar i Lifs podd om antibiotikaresistens

Tidigare i år gick Swedish Medtech samman med flera andra organisationer inom Life Science-branschen och bildade Svensk industriallians mot AMR.

I första avsnittet av Lif - de forskande läkemedelsföretagens podd om antibiotikaresistens berättar 
Malin Hollmark, sakkunnig inom forskning och innovation, tillsammans med representanter från Lif och SwedenBIO om planerna för alliansen. Malin lyfter särskilt de möjligheter som medicintekniska lösningar erbjuder för att minska förskrivningen av antibiotika och för att mer precist diagnosticera infektioner – för att minska lidande och kostnader samt, inte minst, för att vara varsam med den antibiotika vi har. Podden diskuterar även behovet av nya antibiotika och om de lösningar som redan finns inom Life Science-sektorn.

Lyssna på podden här >>
Läs mer om vårt arbete med anitbiotikaresistens >>
Läs pressmeddelandet om Svensk industriallians mot AMR >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.