Swedish Medtech Summit

Den 27 oktober ägde årets Swedish Medtech Summit rum – i år med temat Hälso- och sjukvårdens digitalisering. Vi vill rikta ett stort tack till vår excellenta moderator Anette Åquist Falkenroth som ledde oss genom en dag fylld av ny kunskap och nätverkande!

Flera av talarna uttryckte en känsla av hopp trots alla de utmaningar som lyftes vad gäller Sveriges möjligheter att på riktigt digitalisera vård och omsorg. Hanna Svensson, patientrepresentanten på plats som beskrev en viktig verklighet var dock inte lika positiv. Hon uppmanade oss att börja skilja på hälsodata och sjukvårdsdata.

På Jenni Nordborg, Regeringskansliet förstod vi att lifesciencefrågorna kommer fortsätta stå högt på dagordningen hos den nya regeringen. Hon och Laurent Saunier, Vinnova, som presenterade EHDS uttryckte att de uppskattade alla de olika perspektiv som fick chans att höras under dagen och uppmanade oss i branschen att fortsätta prata med Katarina Nyström och Annemieke Ålenius som presenterade sina respektive viktiga utredningar, om de behov vi har för att kunna förse Sverige med medtechlösningar.

Anette Boije, Region Jämtland Härjedalen, visade oss vilken effekt investeringen i egenvård och egenmonitorering kan leda till för såväl patient som profession och tog med oss till verkligheten för många regioner och kommuner idag. Även Bengt Andersson, Nordens välfärdscenter berättade om många viktiga initiativ som pågår och som alla kan bidra till att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Aurora Ursula Joala, Ministry of Social Affairs of Estonia och Peija Haaramo, Findata, visade oss hur motsvarande verklighet ser ut i Estland respektive Finland – en viktig jämförelse där vi ser att vi har en bit kvar på hemmaplan. Mats Lindgren, Kairos Future och Mårten Lindskog, Stockholms stad, föredrog resultaten från en intressant enkätstudie där det blev tydligt att offentlig vård och omsorg inväntar utveckling av AI inom andra teknikområden innan den tar sig an den utvecklingen fullt ut. Samtidigt står våra medlemmar stadigt med en fot i den innovativa och en i den regulatoriska medtechmyllan. Ett perfekt komplement till vårdens försiktighets- och säkerhetstänk!

Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv, gjorde det tydligt att vi har många utmaningar inte bara med AI, utan med AI Act, och beskrev förhandlingsprocessen i EU framåt. Det blev än tydligare att jurister såsom Jonatan Blomqvist, Setterwalls Advokatbyrå, behövs framåt. Läs mer om våra nätverkspartners här >>

Den avslutande panelen avrundade diskussionen. Ordföranden för vår sektorsgrupp för Digital Hälsa, Lena Blom, presenterade vad vi som bransch behöver: EN myndighet med huvudansvar för hälsodata, EN nationell digital infrastruktur och ett ökat nyttjande av hälsodata. Vi ser med tillförsikt på hur pågående utredningar skapar förutsättningar för detta!

Alla ni som driver digitaliseringen framåt – Swedish Medtech, våra medlemmar och våra nätverkspartners står redo att hjälpa er framåt.

Ta del av ett bildspel från dagen >>

Se intervju med Katarina Nyström, statlig utredare och talare under konferensen:

Se intervju med Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare och paneldeltagare under konferensen:


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.