Medtechpodden: Den ekonomiska verkligheten för medtechföretagen

Nytt avsnitt av Medtechpodden med fokus på den ekonomiska verkligheten för medtechföretagen.

Kriserna tycks avlösa varandra. Framtiden ter sig dyster när vi läser om en alarmerande inflation och energikriser på toppen av det mänskliga lidandet vi ser i Ukraina. De medicintekniska företagen verkar i en ny verklighet. Anna Lefevre Skjöldebrand följer upp från förra avsnittet och bjuder på nytt in vår upphandlingsexpert Louise Reuterhagen för att prata om hur det ekonomiska läget slår mot den medicintekniska branschen. Är utvecklingen nattsvart eller finns det verktyg att ta till? Här är ett samtal om prisjusteringar, ändringsmöjligheter i upphandlingslagstiftningen och ett nytt projekt med fokus på säkra leveranser för att gemensamt möjliggöra en säker vård. Men också hur vi upprätthåller den så viktiga dialogen mellan de upphandlande myndigheterna inom regionerna och leverantörerna. Vilken roll har Swedish Medtech i allt detta?logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.