Utkast till beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter

Swedish Medtech har tidigare informerat om att EU och USA haft avsikten att ta fram ett beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Den 13 december kom ett första utkast på kommissionens adekvansbeslut om att EU-medborgares personuppgifter har ett adekvat skydd vid överföring till USA. Detta ska ersätta det tidigare ”Privacy Shield”-beslutet som ogiltigförklarats av den Europeiska unionens domstol (CJEU). Utkastet på beslut bygger på den exekutiva ordern som undertecknats av USAs president Joe Biden tidigare i höstas och kommer nu att granskas av den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och EUs medlemsstater. Det slutliga beslutet väntas våren 2023. I samband med det slutliga beslutet öppnar möjligheten upp för att använda amerikanska montjänster. Detta kan sedan prövas nationellt och i EU-domstolen

Läs mer på webperf.se >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.