Proposition om förenklat genomförande av kliniska studier

Regeringen har lagt fram en proposition om behandling av personuppgifter i samband med antalsberäkning vid klinisk forskning. Förslaget om ändringar i patientdatalagen som föreslås träda i kraft 1 maj 2023 ska underlätta planering och genomförande av klinisk forskning där praxis idag varierar mellan regioner.

Swedish Medtech välkomnar alla initiativ som kan förbättra förutsättningarna för att genomföra kliniska studier i Sverige. Detta förslag om att tydliggöra att behandling av personuppgifter är tillåtet vid antalsberäkning är ett viktigt steg på vägen.

Läs pressmeddelandet >> 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.